Hủy

Hòn đảo nhỏ Tin tức

Hong Kong: 4 thập kỷ chuyển mình

Hong Kong: 4 thập kỷ chuyển mình

Những bức ảnh cho thấy sự biến đổi thần kỳ của "hòn đảo nhỏ nhưng ước mơ lớn", trung tâm tài chính của Đông Á hơn 4 thập kỷ qua.

XOR, XOR Việt Nam