Hủy

Hong Kong sẵn sàng dẹp biểu tình bắt giữ Tin tức

Hong Kong sẵn sàng dẹp biểu tình

Hong Kong sẵn sàng dẹp biểu tình

Chính quyền Hong Kong vừa chính thức bác đề xuất đối thoại của người biểu tình và chuẩn bị thực thi phán quyết của tòa án cho phép dẹp bỏ biểu tình.