Hủy

Hợp đồng dầu WTI Tin tức

Giá dầu Brent lên cao nhất hơn 3 tháng

Giá dầu Brent lên cao nhất hơn 3 tháng

Giá dầu Brent và WTI biến động trái chiều trong bối cảnh bất ổn về nguồn cung toàn cầu trước cuộc họp của các nước sản xuất chủ chốt vào tháng tới.