Hủy

Hợp đồng góp vốn Tin tức

  • 02/03/2014 - 10:38

    Vay tiêu dùng gánh lãi suất...74%/năm

    Người vay "tố" công ty mập mờ các điều khoản, lãi suất cao, phạt nặng, trong khi công ty tài chính cho rằng mình làm đúng quy định trong hợp đồng.
  • 06/03/2013 - 14:45

    HBE thành lập công ty con

    Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE với 64% vốn góp của HBE đã đi vào hoạt động từ 1/3.