Hủy

Hợp tác công tư Tin tức

  • 23/03/2018 - 19:25

    Luật PPP: Tại sao không ?

    Xung đột pháp lý với pháp luật hiện hành là chướng ngại lớn nhất, làm giảm thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng theo mô hình PPP.
  • 08/01/2014 - 15:09

    VNDIRECT - CIMB: Hợp tác chiến lược

    Sự hợp tác chiến lược giữa 2 công ty sẽ tạo cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nguồn vốn đầu tư từ thị trường quốc tế.