Hủy

HP Multi Jet Fusion Tin tức

Cách mạng in 3D

Cách mạng in 3D

Thị trường in 3D hiện trị giá khoảng 5,2 tỉ USD và dự đoán sẽ tăng lên 16,2 tỉ USD trong năm 2018.