Hủy

HRC Tin tức

  • 30/05/2017 - 08:00

    “Chiến thuật xe lu” của Hòa Phát

    Chủ tịch Hòa Phát là ông Trần Đình Long hay nói: “Với doanh nghiệp, đứng lại là chết mà đi chậm cũng chết, phải tăng tốc thôi!”
  • 07/11/2014 - 07:41

    HRC có Tổng Giám đốc mới

    Ông Võ Bảo, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thời hạn 5 năm kể từ ngày 6/11.