Hủy

HT1 Tin tức

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối Hà Tiên 1 (HT1). Vì vậy, số tiền 572 tỉ đồng chia cổ tức hầu như đều chảy về với Vicem.