Hủy

Hud Cowaelmic Tin tức

Lập “danh sách đen” 443 nhà thầu

Lập “danh sách đen” 443 nhà thầu

Đây là những nhà thầu không tuân thủ biện pháp thi công, để vật tư ngoài phạm vi công trường, thi công không giấy phép, không gia hạn thời gian thi công