Hủy

Hữu Liên Á Châu Tin tức

HLA hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 5/1/2015 thông báo sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc với HLA.