Hủy

Huỳnh Anh Tuấn Tin tức

Dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCK SJC, từ cuối 2013 đến nay đã có nhiều quỹ đầu tư nước ngoài ở quy mô vừa và nhỏ được thành lập.