Hủy

Huỳnh Văn Thòn Tin tức

Nông dân lái Drone

Nông dân lái Drone

Thiết bị bay không người lái (Drone) đang trở nên thịnh hành, mở ra cơ hội kinh doanh mới trong nhiều lĩnh vực.