Hủy

Ifs Tin tức

Gỡ bí cho trà bí đao

Gỡ bí cho trà bí đao

IFS đã đạt gần 32,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, so với mức lỗ hơn 93 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái.