Hủy

IGen Tin tức

i-Gen giấc mơ 2025

i-Gen giấc mơ 2025

Mục tiêu của i-gen là xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ với chi phí cực rẻ.

iGen trong kỷ nguyên 4.0

iGen trong kỷ nguyên 4.0

Giới trẻ bằng đam mê và khát khao thể hiện, trên nền tảng phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đã định hình lại thị trường việc làm trong tương lai.