Hủy

IJC Tin tức

  • 07/11/2014 - 14:57

    Rộ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

    Vốn có thể đang rất thừa đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ nhưng nó chưa qua thời khan hiếm đối với bất động sản.
Người Tiên Phong