Hủy

Im hơi lặng tiếng Tin tức

OTC cũng cháy hàng

OTC cũng cháy hàng

Nóng nhất trên thị trường OTC là mã MWIC (Thế giới di động). Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mã này được NĐT chào mua mức giá 119.000 đồng/CP.