Hủy

In tien Tin tức

Tiền Phong Nam vững tiến vươn xa

Tiền Phong Nam vững tiến vươn xa

Ngày 04/10/2019, Tiền Phong Nam đã khánh thành nhà máy thứ hai trên diện tích đất 11ha, cạnh nhà máy hiện hữu với tổng số vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.