Hủy

Indochina Airlines Tin tức

  • 05/01/2013 - 22:31

    Air Mekong thuộc về ai?

    Có thể điểm mặt được ba cổ đông lớn của Air Mekong là đơn vị sáng lập BIM Group, SkyWest (Công ty Hàng không Hoa Kỳ) và Ngân hàng Eximbank.