Hủy

Intel Tin tức

  • 15/03/2018 - 14:00

    Lý Trần: Vạn dặm cùng công nghệ

    AtHoc dưới sự điều hành của Trần Kinh Lý đã tạo nên thành quả đáng mơ ước đối với bất kỳ một doanh nghiệp startup nào trên thế giới.
  • 05/10/2017 - 10:12

    Intel chuyển hướng lên mây

    Intel đang xoay hướng từ chỗ phụ thuộc vào PC sang các ngạch khác một hướng đi khác để bù trừ lại những mất mát trên phân khúc này.