Hủy

Ipc Tin tức

HFIC và IPC ký kết hợp tác toàn diện

HFIC và IPC ký kết hợp tác toàn diện

HFIC và IPC sẽ hợp tác đầu tư tài chính, hợp vốn vay, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và cùng đầu tư dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật TPHCM.