Hủy

Ishcmc Tin tức

Mở rộng cánh cửa đại học cùng SUPA

Mở rộng cánh cửa đại học cùng SUPA

SUPA là hình thức “tín chỉ đôi”, được giảng dạy song song với chính khóa và cho phép học sinh tích lũy tín chỉ để rút ngắn thời gian học ĐH.