Hủy

Itl Tin tức

  • 12/08/2020 - 09:30

    Logistics firm ITL gets $70mln funding from IFC

    IFC, a member of the World Bank Group, has made its first investment in Vietnam’s logistics sector by financing $70 million to Indo Trans Logistics Corporation of Vietnam, statement said.
  • 23/05/2017 - 12:30

    SF Express - Lazada: Điểm hẹn Việt Nam

    Không có gì đảm bảo SF Express sẽ không tham gia vào mảng giao nhận thương mại điện tử Việt Nam, khi họ đã rất mạnh tại Trung Quốc ở mảng này.