Hủy

Izumi Devalier Tin tức

Kiều hối giảm, ai lo?

Kiều hối giảm, ai lo?

Kiều hối được xem là có tầm ảnh hưởng tương tự như dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.