Hủy

Jean Paul Gaultier Tin tức

Vì sao nước hoa không đăng ký sở hữu trí tuệ

Vì sao nước hoa không đăng ký sở hữu trí tuệ

Nước Pháp không cho phép đăng ký sáng chế dành cho nước hoa. Tuy vậy, nhiều hãng và nghệ nhân chế tác nước hoa cũng chẳng cần bảo hộ sáng chế, họ giấu kín công thức pha chế nước hoa cho riêng mình.

Người Tiên Phong