Hủy

Jim hackett Tin tức

Vì sao Ford thay soái?

Vì sao Ford thay soái?

Ngoài việc phải tìm ra một tương lai cho Ford, Jim Hackett cũng sẽ phải tìm cách giải quyết những vấn đề hiện nay của hãng xe này.