Hủy

Jorge Paulo Lemann Tin tức

AB InBev - Quái vật ngành bia

AB InBev - Quái vật ngành bia

Lịch sử hình thành và phát triển của hãng bia lớn nhất thế giới là minh chứng cho thấy tham vọng của AB InBev không bao giờ có thể thỏa mãn.