Hủy

Kê khai hải quan Tin tức

  • 09/11/2012 - 09:55

    Thuế VAT sẽ nộp theo quý

    Việc kê khai thuế VAT sẽ thực hiện theo quý, rút ngắn thời gian hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp là những điểm mới trong Dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi).