Hủy

Kế toán tài chính Tin tức

  • 17/09/2014 - 20:53

    Sony dự bão lỗ hơn 2 tỷ USD

    Sony vừa tuyên bố năm tài chính này có thể lỗ 2,1 tỷ USD, gấp 4 lần dự báo trước đó, do mảng điện thoại di động gặp khó.