Hủy

Kengo Kuma Tin tức

Triết lý dụng gỗ của Kengo Kuma

Triết lý dụng gỗ của Kengo Kuma

Kengo Kuma là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng quan trọng trong kiến trúc đương đại Nhật và có những dự án ảnh hưởng đến thế giới.

Người Tiên Phong