Hủy

Kênh bệnh viện Tin tức

Đòn bẩy cho dược nội địa

Đòn bẩy cho dược nội địa

Việt Nam được đánh giá là thị trường dược phẩm hấp dẫn và những chính sách mới đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dược cạnh tranh tốt hơn.

Người Tiên Phong