Hủy

Kenneth Atkinson Tin tức

Khách sạn lo mất khách vì Airbnb

Khách sạn lo mất khách vì Airbnb

Kenneth Atkinson, Chủ tịch Grant Thornton Việt Nam, cho rằng trong năm tới Airbnb sẽ trở thành mối đe dọa với các hệ thống khách sạn, nhất là phân khúc tầm trung.