Hủy

Khắc nghiệt Tin tức

Mùa đông fintech

Mùa đông fintech

Nhiều công ty fintech đang gồng mình trước một mùa đông khắc nghiệt khi nhà đầu tư quay lưng.

  • 21/12/2016 - 12:00

    1.000km sa mạc của Thanh

    Thật khó tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn Vũ Phương Thanh lại là người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới.