Hủy

Khắc nghiệt Tin tức

1.000km sa mạc của Thanh

1.000km sa mạc của Thanh

Thật khó tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn Vũ Phương Thanh lại là người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới.