Hủy

Khán giả truyền hình Tin tức

  • 06/05/2012 - 12:43

    CNN đang sa sút

    Số khán giả CNN thấp nhất trong vòng 10 năm. Có lẽ CNN đang giống như phòng cấp cứu.