Hủy

Khau tay Tin tức

 • 17/09/2016 - 08:59

  Thị trường cà phê ngày 17/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 40,1-40,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
 • 15/09/2016 - 08:23

  Thị trường cà phê ngày 15/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 40,2-40,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York tăng nhẹ.
 • 30/08/2016 - 10:11

  Thị trường cà phê ngày 30/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38,3-38,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London không đổi trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 17/08/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 17/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,5-38,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 05/08/2016 - 07:34

  Thị trường cà phê ngày 5/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,9-38,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng trở lại.
 • 07/07/2016 - 08:00

  Thị trường cà phê ngày 7/7

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37-37,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 29/06/2016 - 08:14

  Thị trường cà phê ngày 29/6

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,6-37 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 14/06/2016 - 08:29

  Thị trường cà phê ngày 14/6

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,4-37,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 31/05/2016 - 08:33

  Bản tin thị trường cà phê ngày 31/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York không đổi.
 • 17/05/2016 - 07:56

  Bản tin thị trường cà phê ngày 17/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 36,1-36,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.