Hủy

Khe núi Tin tức

Lệ Giang - dòng sông trong tâm tưởng

Lệ Giang - dòng sông trong tâm tưởng

Trong tưởng tượng, tôi nghĩ Lệ Giang là dòng sông trên núi. Nhưng không có sông nào tên Lệ cả, nước về Lệ Giang bắt nguồn từ tuyết tan ở đỉnh núi.