Hủy

Khi hơi thở hóa thinh không Tin tức

Khi hơi thở hóa thinh không

Khi hơi thở hóa thinh không

Không một chút ủy mị hay bi quan, cuốn sách đầy ắp hy vọng, dẫu rằng nó được viết trong những ngày tác giả đang trên hành trình tiến về cõi chết.