Hủy

Kho to Tin tức

Kho lạnh vẫn hút hàng

Kho lạnh vẫn hút hàng

Với tình trạng cầu vượt cung, bất động sản kho lạnh Việt Nam luôn là miếng bánh hấp dẫn.

  • 08/05/2023 - 13:00

    Thép khó net zero

    Bài toán khó của một trong những ngành phát thải carbon nhiều nhất.