Hủy

Kho to Tin tức

Tìm tiền cho hãng bay

Tìm tiền cho hãng bay

Cạn kiệt nguồn tiền khiến nhiều hãng hàng không tiếp tục lên tiếng được vay ưu đãi để duy trì hoạt động và vượt qua khó khăn.

Tìm vốn cho startup

Tìm vốn cho startup

Khó khăn do dịch bệnh khiến dòng vốn cho startup ngày càng chọn lọc hơn.

  • 03/09/2020 - 08:00

    Startup trước kẻ phá bĩnh COVID-19

    Startup được coi là kẻ phá bĩnh các mô hình kinh doanh truyền thống. Nhưng họ cũng đang đứng trước kẻ phá bĩnh nguy hiểm khác là dịch bệnh.