Hủy

Khốc liệt Tin tức

Khốc liệt thị trường dầu ăn

Khốc liệt thị trường dầu ăn

Doanh thu của thị trường dầu ăn hằng năm ở VN khoảng 30.000 tỉ đồng và tốc độ tăng trưởng còn rất lớn do mức tiêu thụ bình quân vẫn còn thấp.