Hủy

Khối công nghệ Tin tức

Bệ phóng cho kỳ lân Việt

Bệ phóng cho kỳ lân Việt

Hàng tỉ USD cùng nhiều chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo hứa hẹn sẽ sản sinh nhiều kỳ lân mới cho Việt Nam.

  • 22/01/2020 - 13:00

    Khởi nghiệp là thái độ sống

    Khởi nghiệp là chặng đường đầu tiên tìm kiếm thành công của các bạn trẻ. đến mục tiêu này vì đam mê hay vì những kiếm tìm khác?