Hủy

Khối công nghệ Tin tức

  • 22/01/2020 - 13:00

    Khởi nghiệp là thái độ sống

    Khởi nghiệp là chặng đường đầu tiên tìm kiếm thành công của các bạn trẻ. đến mục tiêu này vì đam mê hay vì những kiếm tìm khác?
  • 03/04/2018 - 08:00

    SIHUB đưa startup Việt ra nước ngoài

    Trung tâm sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm startup Việt để tuyển chọn doanh nghiệp Việt đưa ra nước ngoài, hợp tác trao đổi với các đối tác quốc tế.