Hủy

Khối lượng giao dịch Tin tức

Giá dầu Brent giảm 6 tuần liên tiếp

Giá dầu Brent giảm 6 tuần liên tiếp

Giá dầu Brent giảm 6 tuần liên tiếp, ghi nhận đợt giảm dài nhất từ 2002 khi OPEC nâng sản lượng lên cao nhất 14 tháng trong bối cảnh dư cung.