Hủy

Khởi nghiệp Tinh gọn Tin tức

Khởi nghiệp Tinh gọn

Khởi nghiệp Tinh gọn

Trình bày một mô hình khởi nghiệp vang danh toàn cầu, giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng công ty và tung ra sản phẩm mới trên thị trường.