Hủy

Khong dung Tin tức

  • 21/10/2015 - 09:00

    Nỗi buồn gạch không nung

    Đầu tư một nhà máy sản xuất gạch không nung cần vốn rất lớn, trong khi lợi nhuận thấp, thị trường không ổn định và nhiều rủi ro.