Hủy

Không gian rộng Tin tức

Bảo tàng Picasso mở rộng gấp 3 lần

Bảo tàng Picasso mở rộng gấp 3 lần

Hôm 25/10, vào đúng ngày sinh thứ 133 của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso, Bảo tàng Picasso ở Paris cuối cùng đã được mở cửa lại sau 3 năm trì hoãn, tranh cãi và nợ tới 22 triệu euro (27,8 triệu USD) do kinh phí bị đội lên so với dự tính ban đầu.