Hủy

Không thay đổi Tin tức

  • 09/05/2012 - 16:15

    Sắp có một "gã khổng lồ" ngang ngửa Microsoft?

    Cách đây hơn 30 năm, những "gã khổng lồ" phần mềm như Microsoft, Oracle và SAP đã ra đời và làm thay đổi thế giới. Cuộc cách mạng tương tự có thể diễn ra trong 5 năm tới.