Hủy

Khu đô thị Tin tức

  • 07/09/2021 - 08:00

    TP.HCM cần nhiều đô thị vệ tinh

    Các khu đô thị vệ tinh tiếp giáp là giải pháp tất yếu trong chiến lược phát triển bất động sản nhà ở khu vực phía Nam giai đoạn 2021- 2030.
  • 06/07/2021 - 13:30

    Đô thị hậu đại dịch

    Các đô thị đang nỗ lực tận dụng quá trình hồi phục từ đại dịch để trở nên xanh hơn.