Hủy

Khung giá đất Tin tức

Bỏ khung giá đất: Lợi và hại

Bỏ khung giá đất: Lợi và hại

Bỏ khung giá đất được kỳ vọng sẽ giải phóng nguồn lực đất đai và hạ nhiệt tốc độ tăng giá của bất động sản.

  • 24/11/2019 - 19:45

    Giá đất tăng, giá nhà sẽ giảm?

    GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, tăng khung giá đất, giá nhà sẽ giảm thay vì đi lên như nhiều nhận định.
Người Tiên Phong