Hủy

Khủng hoảng Tin tức

  • 28/07/2022 - 09:06

    Marketing thời khủng hoảng

    Vào giai đoạn nền kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp thường chọn cắt giảm Marketing vì nghĩ người tiêu dùng sẽ "thắt lưng buộc bụng". Sự thật có phải như vậy?
  • 23/06/2022 - 18:24

    Marketing thời khủng hoảng

    Nếu tổng ngân sách marketing hạn hẹp, bạn có thể ưu tiên cắt một phần ngân sách marketing truyền thông chuyển sang đầu tư cho bao bì”.
Người Tiên Phong