Hủy

Kiểm toán nhà nước Tin tức

  • 10/07/2015 - 16:01

    Sẽ kiểm toán giá điện vào năm 2016

    Sau những bức xúc của người dân về những bất hợp lý về hóa đơn tiền điện, Kiểm toán nhà nước sẽ vào cuộc để làm rõ vấn đề này.