Hủy

Kiểm tra kỹ thuật Tin tức

Ford VN triệu hồi 524 xe Transit

Công ty Ford VN cho biết sẽ triệu hồi 524 xe Transit được sản xuất tại VN để kiểm tra và thay thế motor gạt nước.

Người Tiên Phong