Hủy

Kiến trúc Tin tức

 • 25/07/2018 - 08:00

  Chiến lược XANH

  Xu thế phát triển mạnh mẽ các công trình xanh sẽ là điểm đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản - xây dựng tại Việt Nam.
 • 16/02/2018 - 08:30

  Xu thế xanh thắng thế

  Như một xu hướng tất yếu, các công trình xanh kết nối với thiên nhiên sẽ là diện mạo tương lai của các đô thị Việt Nam.
 • 13/01/2018 - 14:00

  Triết lý dụng gỗ của Kengo Kuma

  Kengo Kuma là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng quan trọng trong kiến trúc đương đại Nhật và có những dự án ảnh hưởng đến thế giới.